Paliativní péče

„Paliativní medicína znamená aktivní a komplexní lékařskou a ošetřovatelskou péči a doprovázení pacientů od chvíle, kdy jejich choroba již nereaguje na terapeutické zásahy. Pak převládá význam léčby bolesti a zvládání dalších doprovodných symptomů a zmírňování psychických, sociálních a duchovních problémů. Hlavním cílem paliativní medicíny a paliativní péče je tedy realizace co možná nejlepší kvality života pro pacienta a jeho blízké. Chce pacienta podporovat, aby mu umožnila pokud možno autonomní život až do smrti, a stát po boku jeho blízkým, aby se mohli lépe vyrovnat s nemocí a smutkem“

Kontakt

Adresa

Malovická 3304/2
141 00  Praha 4

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat

© 2022 Hospic Help, nadační fond